Press "Enter" to skip to content

Judo kui kasvatussüsteem

Judo loojaks on Jaapani professor Jigoro Kano. Tema eesmärgiks judo loomisel oli välja töötada süsteem, läbi mille harrastamise saavad noored end igakülgselt arendada. Jigoro Kano poolt loodud judo oli palju vähem spordiala ja tunduvalt rohkem kasvatussüsteem, kui tänapäeval on seda Eestis või ka mujal Euroopas harrastatav judo. Mikata Judokoolis peame judo kasvatuslikke omadusi esmatähtsateks. Meie eesmärgiks on kasvatada terveid, tugevaid, teotahtelisi elus hakkama saavaid inimesi, kes on eeskujuks kõigile lastele, noortele. Läbi judo areneb laps, noor tugevaks isiksuseks, kes samas oskab ka teistega arvestada. Seda harjutame me igal treenigul. Judo on midagi enamat kui lihtsalt sport.

Judo kui haridussüsteem

Judos kannavad judokad erinevat värvi vöösid. Vööd mitte ei näita judoka tugevust vaid tema tarkust. Vööaste näitab judoka paiknemist judohariduse redelil, olles kui tunnistus või diplom. Vöösid saab sooritades vööeksami, igaks eksamiks tuleb hoolega harjutada, õppida.

Judo igasse Rae valla lasteaeda ja kooli

Lähiaastatel on plaanis käivitada judo treeningrühmad kõikides Rae valla lasteaedades ja viia läbi judot tutvustavaid treeninguid kooli kehalise kasvatuse tundides. Selle eesmärgiks on kasvatada lapsi judovaimus, kasvatada järelkasvu ülevallalistele sportliku judo treeningrühmadele.

Judo kui enesekaitse

Judo on suurepärane enesekaitsesüsteem. Iidses judos on lisaks heidetele, kinnihoidmistele (mis on tänapäeva sportliku judo põhitehnikaid) ka kägistamised, valuvõtted, löögitehnikad, blokeerimised, haardest vabanemised. Mikata Judokoolis arendame judot kui enesekaitse süsteemi, meil tegutseb spetsiaalne judopõhise enesekaitse treeningrühm täiskasvanutele. Kõik huvilised on oodatud meiega liituma! Eriti oodatud on kõikide judos käivate laste vanemad, seda ikka selleks, et veelgi paremini mõista judo olemust.

Judo kui sport

Mikata Judokool arendab ka sportliku judot. Sportlik judo on meie judokooli üks aregusuundi. Võistlusjudo alaste oskuste arendamine on üheks põhiteemaks kolmes treeningrühmas 7-16 aastaste judokate seas. Osaleme kõikide vanuserühmade Eesti meistrivõistlustel (C; B; A; juuniorid, täiskasvanud). Meie Judokooli eesmärgiks igaks hooajaks on kolm Eesti meistrivõistlsuste medalt erinevates vanuserühmades. Lisaks Eesti meistrivõistlustele osaleme ka mitmetel üle-Eestilistel ja rahvusvahelistel võistlustel.

Judo kõige populaarsemaks

Judo on kõige populaarsem spordiala Rae valla laste hulgas. Meie sooviks on seda populaarsust veelgi tõsta. Täna harjutab Mikata Judokoolis üle 200 harrastaja. Lähiaastatel on plaanis luua juurde uusi treeningrühmi, võtta juurde uusi liikmeid ja kasvatada harrastajate arvu 300 judokani. Koolitame edasijõudnud eriti tublidest judokatest õpetajate abilisi ja tulevasi judoõpetajaid.