Press "Enter" to skip to content

Dojo reeglid

 • Anna alati endast parim, ole alati viisakas. Suuremad oskused ei tohi tekitada üleolekut, alati tuleb säilitada eeskujulik käitumine.
 • Ära anna järgi kiusatusele taotleda vaid tehnilist meisterlikkust meele ja tehnika ühtsuse asemel.
 • Dojo on vaimu ja keha harjutustele pühendatud koht. Dojos valitseb vaikne, puhas, turvaline ja pidulik õhkkond.
 • Kui tuled treeningule, siis, jäta oma isiklikud mured ja argipäevased probleemid dojo-ukse taha ja pühendu treeningule kõikide meeltega.
 • Ära tule treeningule haigena isegi siis, kui oled võimeline teistega harjutusi kaasa tegema.
 • Hoia küüned puhtana ja lühikestena. Pikad juuksed seo kinni. Eemalda ehted, kell ja teravad juukselõksud.
 • Kui tuled treeningule, siis lülita oma mobiiltelefon vaikseks ja tea, et saalis ei sööda, juuakse siis kui selleks õpetaja treeningu vaheajal loa annab.
 • Riietusruumist saali minnes kasuta zori’si, hoia oma kimono terve ja puhtana!
 • Tule dojosse 5 min. enne treeningu algust. Kui siiski hilined, siis kummarda ja küsi luba osalemiseks treeningu läbiviijal, oodates selleks vaba hetke.
 • Saali sisenedes ja väljudes kummarda – see on tervitus dojole ja seal viibijatele.
 • Istu alati sirge seljaga. Kummardustega austad dojot, õpetajat ja treeningkaaslasi.
 • Kuula õpetajat tähelepanelikult. Kui õpetaja näitab harjutusi, istu seizasse, et kõik näeksid.
 • Ära kunagi lahku dojost ilma õpetajale teatamata.
 • Puhasta tatami omal algatusel, kui märkad selleks vajadust. Vereplekid tuleb kohe tatamilt eemaldada.
 • Kui õpetaja või edasijõudnud õpilased istuvad seizas, istu ka ise nii, kui pole saanud luba vabamalt istumiseks. Kui kõrgema tasemega treeningukaaslane istub seizas, kõneta teda samuti seizas istudes.
 • Istu selg sirgelt ning kohenda oma kimonod nõnda, et selle hõlmad ei oleks laiali.
 • Võta nõuanded ja juhised õpetajalt vastu ilma ebavajalike küsimusteta ja aita endast vähem kogenumaid. Ära kahtle avalikult kõrgema tasemega õpilaste oskustes.
 • Püüdle vaikse ja keskendunud treeninguatmosfääri poole. Seintele nõjatumine loovad lohaka ja laisa tunde!
 • Käitumine teiste kaaslaste suhtes on kerge: kummarda sügavamale kui sinu õpetajad, sama sügavale kui sinuga võrdne ja õpeta endast vähem kogenule kuidas kummardatakse.
 • Järgi õpetatud käitumisreegleid tingimusteta, isegi siis, kui oled kõrgema vööastmega.
 • Dojo etikett ei ole välja mõeldud treenijate kiusamiseks, see võimaldab luua turvalise ja tõhusa, ning austava treeningõhkkonna. Neid reegleid järgides ei häbista sa end ning ei sea teisi ebamugavasse olukorda, ka mitte võõras saalis treenides.
 • Külastades teisi saale oleks eriti tänulik ja viisakas tervitada saali juhti või kõrgemat tasemega harjutajat enne trenni, et ta teaks, kes treeningul osalevad.
 • Budo juurde kuulub teiste saavutuste austamine ja aktiivne elu, mitte isekus.